แนะนำตัวเอง

ลองหัดเป็น Blogger ครั้งแรก มีอะไรผิดพลาดขอคำแนะนำด้วยค่ะ เราอยู่ชลบุรี มีโอกาสไปญี่ปุ่นบ่อย มีคำแนะนำสำหรับนั … [Read more…]