WELCOME To SOMETHINGOODS

ใส่ความเห็น เวปไซส์นี้ คือ Somethingoods.com คำว่า Somethingoods แปลว่า สิ่งดีๆ เราก็อยากเสนอสิ่งดีๆ ให้กับเพื … [Read more…]

แนะนำตัวเอง

ลองหัดเป็น Blogger ครั้งแรก มีอะไรผิดพลาดขอคำแนะนำด้วยค่ะ เราอยู่ชลบุรี มีโอกาสไปญี่ปุ่นบ่อย มีคำแนะนำสำหรับนั … [Read more…]